04/06/2011

Slwtorymdaith

Hyfryd iawn gweld bod y slutwalk yn dod i Gaerdydd heddiw. Dyma'r gyfres o brotestiadau sydd wedi'u cynnal dros y deufis diwethaf ers i swyddog heddlu yn Nhoronto wneud ffwl o'i hun a dweud rhywbeth dwl iawn: "women should avoid dressing like sluts in order not to be victimized." Dydi'r awgrym ddim yn un cynnil iawn: dylai merched ysgwyddo llawer o'r bai am gael eu treisio. Dyma neges oleuedig Mr Michael Sanguinetti i ferched y byd: os ydych chi'n mynd allan yn dangos bach o groen, wel, peidiwch â chwyno os y bydd dyn yn ymosod arnoch chi a stwffio'i bidlan tu mewn i chi heb ganiatâd.Mae'n anodd credu bod yr agwedd yma'n parhau. Yn wir, yn anffodus byddwn i'n awgrymu ei fod yn bur gyffredin i wahanol raddau. Mae'n amlwg yn israddiol i ferched, gan feio'r dioddefwyr. Ond mae hefyd yn di-raddio dynion, gan awgrymu mai anifeiliaid gwyllt ydym ni, a'n bod ni methu helpu'n hunain os cawn gipolwg o benglin neu fymryn bach o fron. Wrth gwrs dyma'r un agwedd yn union sydd wrth wraidd y duedd mewn cymdeithasau Mwslemaidd i orfodi merched i orchuddio'u hunain yn llwyr ac i edrych fel blwch llythyrau. Fe ddylai merched gael gwisgo beth bynnag ddiawl a fynnent a bod yn saff.

Does byth bai ar y person sy'n dioddef cael ei threisio (neu ei dreisio, o ran hynny). Mae unrhyw un sy'n mentro taflu hyd yn oed 0.1% o'r bai ar y dioddefwyr yn haeddu slap.

No comments:

Post a Comment