23/03/2013

Hwyl am y tro

Peidiwch â dychryn gormod, ond bydd y blog yn segur am dros fis gan fy mod ar fin mynd i Las Vegas i briodi (seremoni seciwlar, wrth gwrs!) cyn crwydro o gwmpas California. Rwyf wedi bod eisiau ymweld â'r parthau hynny ers blynyddoedd, felly rwy'n edrych ymlaen yn arw.

Hwyl am y tro!

No comments:

Post a Comment