23/03/2013

Rhaid amddiffyn rhyddid mynegiant eithafwyr

Mae straeon fel hyn yn gwneud i mi deimlo'n rhwystredig iawn. Roedd mudiad cristnogol (rhagfarnllyd a dwl) am roi hysbyseb ar ochr bysiau yn Llundain gyda'r geiriau "Not Gay! Ex-Gay, Post-Gay and Proud. Get over it!", ond fe'i gwaharddwyd gan Transport For London. Mae'r Uchel Lys wedi dilysu'r gwaharddiad hwnnw.

Nid wyf am wastraffu amser yn beirniadu'r hysbyseb. Digon yw dweud ei fod yn gwbl wallgof; bydd darllenwyr y blog hwn yn gyfarwydd â'r hyn rwy'n ei feddwl o'r fath ragfarn ac anwybodaeth. Ond mae gwahardd pethau fel hyn yn anfoesol, er eu bod mor atgas. Y rheswm a roddwyd yw bod yr hysbyseb yn debygol o "achosi tramgwydd" i bobl. Mae hynny'n sicr yn wir: rwyf i fy hun yn cael fy ngwylltio gan y math yma o lol. Ond mae'n amherthnasol. Nid oes gan unrhyw un yr hawl i beidio cael eu hypsétio.

Ymateb oedd yr hysbyseb i ymgyrch flaenorol gan Stonewall, gyda'i neges "Some people are gay. Get over it!". Mae'r geiriau yna'n rai clodwiw iawn, wrth reswm. Fodd bynnag, os caniatáu negeseuon gwleidyddol mewn hysbysebion fel hyn, ni ddylai fod gan y wladwriaeth hawl i wahaniaethu rhyngddynt (corff cyhoeddus yw TfL). Rhaid caniatáu'r cwbl. Mae hynny'n cynnwys negeseuon hiliol neu BNPaidd, gyda llaw. Dyma ystyr rhyddid.

Mae yna resymau ymarferol dros amddiffyn hyn yn ogystal â rhai moesol. Yn un peth, mae wedi golygu llawer iawn mwy o sylw i'r mudiad afiach yma a'u neges annifyr ac anghywir. Mae'n siwr eu bod yn ddigon bodlon â'r ffaith eu bod yn y newyddion (dyma effaith Streisand ar waith, yn y bôn). Yn waeth byth, maent yn sicr o fanteisio ar y cyfle i bortreadu'u hunain fel merthyron. Rwy'n cael trafferth meddwl am unrhyw beth mwy syrffedus na christion gorllewinol gyda persecution complex. Y peth olaf y dylem ei wneud yw cyfiawnhau eu cwynion.

No comments:

Post a Comment