13/10/2012

Wythnos andwyol i ryddid mynegiant yn y Deyrnas Gyfunol

Dyma erthygl bwysig a brawychus yn y Daily Telegraph heddiw. Mae'n mynegi pryder bod sawl person wedi'u carcharu neu eu dirywio yr wythnos hon am ddweud pethau a ystyrir yn annerbyniol. Dylai'r sefyllfa yma ddychryn pawb.

Nid oes gennyf amynedd gydag unrhyw un sy'n methu gwahaniaethu rhwng gwarchod hawl rhywun i ddweud rhywbeth twp ar un llaw, a chytuno â'r farn honno ar y llaw arall. Nid wyf yn gwybod beth yn union ddywedodd Matthew Woods, er enghraifft, sydd wedi'i garcharu am 12 wythnos am ddweud pethau hyll am y merched bach diflanedig April Jones a Madeleine McCann, ond rwy'n barod i dderbyn bod ei sylwadau'n rai twp ac ofnadwy. Ond mae hynny'n amherthnasol. Mae beirniadu'r sylwadau'n chwyrn yn ymateb teg a chyfiawn. Ond ni ddylid ei roi o dan glo am ddweud rhywbeth dwl a byrbwyll ar Facebook. Mae hynny'n gwbl frawychus ac anfoesol.

Mae ein hawliau sylfaenol yn prysur ddirywio. Dylai'r peth fod yn sgandal enfawr.

2 comments:

  1. Dyma erthygl ragorol o'r Washington Post yn mynegi pryder tebyg. Mae hyn wir yn broblem.

    ReplyDelete
  2. Cweit so.

    ReplyDelete