05/11/2012

Pwysigrwydd galw ffyliaid rhagfarnllyd yn ffyliaid rhagfarnllyd

Er mawr syndod i neb, mae'r eglwys babyddol ym Mhrydain yn anhapus iawn bod Stonewall, yr elusen sy'n brwydro o blaid cyfartaledd i bobl cyfunrywiol, wedi rhoi gwobr fawreddog "bigot of the year" eleni i'r Cardinal Keith O'Brien. Fe gofiwch i O'Brien ddweud pethau anhygoel o dwp yn gynharach eleni wrth geisio dadlau'n erbyn cyfreithloni priodasau hoyw. Ymysg pethau eraill, cyffelybodd y cynlluniau arfaethedig (sef i roi'r un hawliau i gyplau cyfunrywiol ag sydd gan bawb arall eisoes) i ail-gyflwyno caethwasiaeth. Mae'r dyn yn warthus, ac mae'r label "bigot" yn briodol tu hwnt.

Rhaid i mi anghytuno'n chwyrn, felly, gyda'r erthygl yma yn y New Statesman, sy'n mynnu bod cynnal gwobr o'r fath yn blentynaidd ac - och! - yn "offensive". I'r gwrthwyneb, rwy'n credu ei bod yn hanfodol bod sylwadau megis y rhai a wnaed gan O'Brien yn ennyn cymaint o ddirmyg ag sy'n bosibl. Rhaid pwysleisio mor warthus, eithafol, hyll, anfoesol, sarhaus a chreulon ydynt. Nid yw sylwadau O'Brien yn haeddu'r gronyn lleiaf o barch, ac mae gwobr fel hon - stynt, bid siwr, ond un effeithiol a chlodwiw - yn ffordd ardderchog o ddangos hynny. Mae gan gylchgrawn New Humanist wobr debyg, y "Bad Faith Awards", ac rwy'n hyderu bod O'Brien wedi gwirioni ei fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer honno hefyd.

Os nad yw dynion afiach rhagfarnllyd yn hoffi cael eu galw'n ddynion afiach rhagarnllyd, dylent roi'r gorau i ddweud pethau afiach rhagfarnllyd. Nid yw hyn yn arbennig o gymhleth.

No comments:

Post a Comment