16/09/2013

"Seicigs" yn gwneud ffyliaid o'u hunain

Mae'r wefan Cracked wedi casglu chwech o fideos doniol yn dangos "seicigs" honedig yn gwneud ffyliaid o'u hunain yn gyhoeddus. Fel arfer, am resymau amlwg, nid ydynt yn awyddus i brofi eu "doniau" o dan amodau gwyddonol.

Ni ddylid eu hesgusodi ar y sail mai "dim ond hwyl ydyw". Mae eu poblogrwydd wedi'i seilio ar yr honiad eu bod yn meddu ar bwerau goruwchnaturiol go iawn. Maent yn cymryd mantais o bobl bregus (a naïf) er mwyn eu hamddifadu o symiau anferth o arian. Dyma pam mai consurwyr proffesiynnol go iawn (fel James Randi), sy'n flin i weld eu crefft yn cael ei chamddefnyddio a'i chamddehongli,  yw eu gelynion pennaf.

(via Dispatches From The Culture Wars)

No comments:

Post a Comment