19/01/2014

Nid gorthrwm mo diddymu eich manteision

Dyma erthygl arbennig gan Robin Ince yn y New Statesman diweddaraf, yn ymateb i'r lol syrffedus yma gan Cristina Odone.

Nid yw cwyn Odone yn un gwreiddiol: ei dadl, yn fras, yw bod Cristnogaeth yn cael ei gwthio o'r neilltu gan seciwlareiddwyr anoddefgar, a bod Cristnogion yn cael eu sensro. Blah blah blah, yr un hen gân flinedig.

Perthyn y swnian pathetig yma i genre cyfarwydd: mae'n rhyfeddol cymaint o bobl sy'n dadlau, gyda phob difrifoldeb, mai'r garfan o'n cymdeithas sy'n dioddef waethaf erbyn hyn yw dynion gwyn Cristnogol heterorywiol heb anableddau. Lle mae carfan o bobl yn freintiedig a phwerus, mae yna duedd ystyfnig ond chwerthinllyd i gyfystyru diddymu'r manteision hynny, a hyrwyddo cydraddoldeb, â gorthrwm yn erbyn y garfan honno. O gofio'r erledigaeth ac anffafriaeth gwirioneddol y mae'r di-freintiedig wedi gorfod eu dioddef dros y blynyddoedd, mae hyn, wrth gwrs, yn eithriadol o annifyr a haerllug.

Mae ateb Ince yn ardderchog.

No comments:

Post a Comment