28/11/2014

Osgowch Operation Christmas Child

Dyma'r amser o'r flwyddyn pan fydd llawer o'n plant ysgol (neu efallai, yn hytrach, eu rhieni) yn llenwi hen focsys esgidiau gydag anrhegion rhad er mwyn eu hanfon dramor at rai llai ffodus. Roeddwn yn gwneud hyn fy hun am gyfnod pan oeddwn yn yr ysgol (llun ohonof yn y papur lleol a phopeth), gan deimlo'n eithaf hapus fy mod yn gwneud rhywbeth caredig.

Ar y pryd, wrth gwrs, nid oedd gennyf syniad o fath yn y byd bod yr elusen sy'n gyfrifol am Operation Christmas Child - Samaritan's Purse - yn fudiad Cristnogol efengylol, a sefydlwyd gan Franklin Graham, mab y tele-efengylwr cyfoethog Billy. Wedi i chi lenwi'r bocs yn ofalus, mae'r grŵp yn ddiweddarach yn ychwanegu propaganda crefyddol cyn ei ddosbarthu. Am flynyddoedd, roeddent yn celu'r ffaith honno, gan arwain yn y pen draw at ymchwiliad gan y Comisiwn Elusennol yn 2003. Nid yw pethau wedi gwella rhyw lawer ers hynny chwaith.

Nis gwn a wyddai'r ysgol ar y pryd, ac nid wyf yn siwr a fyddai hynny wedi gwneud gwahaniaeth ai peidio, ond yn sicr nid oeddwn i'n ymwybodol o'r peth. Roeddwn yn anffyddiwr o argyhoeddiad hyd yn oed bryd hynny, felly ni allaf ddychmygu y buaswn wedi bod yn arbennig o hapus i ddarganfod fy mod yn cael fy nefnyddio, trwy dwyll, er dibenion cenhadol. Yn sicr rwy'n flin am y peth wrth edrych yn ôl, ac mae'n annerbyniol bod miloedd o ddisgyblion heddiw'n parhau i gael eu defnyddio i genhadu crefydd nad ydynt o reidrwydd yn ei arddel. Mae angen i OCC fod yn gwbl onest am yr hyn y maent yn ei wneud. Neu'n well byth, gallent roi'r gorau i'r propaganda'n gyfan gwbl. Dylai'r rhoi, er ei fwyn ei hun, fod yn ddigon.

Dyma restr o brosiectau amgen, sy'n llawer mwy haeddiannol.

No comments:

Post a Comment