20/06/2011

Mwy fyth am yr hawl i farw (neu, mae Kevin McKenna yn goc oen afiach)

Mae colofn Kevin McKenna ar wefan Comment Is Free y Guardian yn ffynhonnell ddibynadwy a chyson o hysteria a gwallgofrwydd. Mae gan y dyn obsesiwn am yr SNP, ac mae mwyafrif helaeth ei golofnau yn ymosod ar Alex Salmond neu genedlaetholdeb Albanaidd yn gyffredinol. Mae ei erthygl ddiweddaraf, fodd bynnag, am y ddadl ynglyn â'r frwydr dros yr hawl i farw, yn haeddu'r wobr am y cachu gwaethaf mae o wedi'i 'sgrifennu erioed. Sy'n ddweud mawr.

Mae'n cyfeirio at yr aelod o Senedd yr Alban, Margo MacDonald, sy'n bach o arwres yn fy marn i. Yn ogystal â bod yn genedlaetholwraig danbaid, mae hi'n frwd iawn o blaid caniatáu'r hawl i farw. Bu'n gweithio'n galed, ond aflwyddiannus, i gyflawni hynny yn ystod y tymor diwethaf, ac mae hi'n llawn bwriadu trio eto y tymor hwn. Mae hi'n dioddef o glefyd Parkinson's, ac mae wedi egluro ei hymgyrch o blaid yr hawl i farw fel hyn:
"As someone with a degenerative condition - Parkinson's - this debate is not a theory with me. The possibility of having the worst form of the disease at the end of life has made me think about unpleasant things. I feel strongly that, in the event of losing my dignity or being faced with the prospect of a painful or protracted death, I should have the right to choose to curtail my own, and my family's, suffering."
Mae hynny'n gwbl gywir ac amlwg. Does dim modd dadlau'n erbyn hynny hyd y gwelaf i.

Mae McKenna'n rhoi cynnig digon erchyll arni (gan gyfeirio at Peter Smedley, y dyn y gwelsom yn marw ar raglen Terry Pratchett yr wythnos diwethaf):
No one can morally second-guess the physical pain and the mental torture that have led Mr Smedley and others who have the financial resources to pay entrepreneurs in another country to poison them. Yet as soon as the UK or the Scottish government enshrines their right to do so under the law of this country, then the status of disabled and terminally ill people will automatically be devalued.
Na, na, na.

Fel dw i wedi sôn o'r blaen, mae dweud bod gwneud hyn yn di-raddio'r bobl yma'n un ffiaidd. Y gwrthwyneb sy'n wir, sef mai eu caethiwo yn eu dioddefaint a gwrthod rhoi'r dewis iddynt sy'n eu di-raddio. Ac yn syth ar ôl y nonsens uchod, mae'n malu cachu ymhellach:
Many have applauded and praised Mr Smedley for having the courage to end his life on his terms. It is but a short road to travel between that and criticising those who insist on clinging on to life in their last days for using up expensive NHS resources.
Ym mhen McKenna'n unig y mae'r "ffordd fer" yma'n bodoli. Mae gorfodi neu roi bwysau ar ddioddefwr i ddewis un opsiwn dros y llall yn un sy'n gwbl wrthun i bob un ymgyrchydd dros yr achos. Byddai cyfreithloni'r hawl i ddewis marw'n amlwg yn golygu rheoliadau llym iawn, fel sy'n bodoli mewn gwledydd eraill sy'n ei ganiatáu fel yr Iseldiroedd, Gwlad Belg a'r Swistir. Mae nhw'n llwyddo i sicrhau mai dewis annibynnol un person yn unig sy'n cyfri, a chyda goruchwyliaeth gofalus nid oes rheswm i dybio y byddai pethau'n wahanol yn unrhyw le arall.

Yn hanner olaf ei erthygl mae McKenna'n colli'r plot yn llwyr a rhoi cynnig poenus ar gomedi.
Why should the Swiss corner the market in death tourism? In these straitened economic times, Britain may have to compete with other countries which have woken to the possibilities of a themed death experience and the tourist dollars to be raked in. In Florida, you could combine your planned death experience with a trip to Disney World and the chance to star in your favourite fairy tale. My choice would be to have Snow White hand me a poisoned apple, like the one which sent her to sleep, and for a few dollars more I could be interred in a glass coffin.

Russia would provide a more rudimentary end-of-life experience. Theirs would be a typically no-nonsense approach where you would be invited to participate in an all-night vodka binge with real-life locals while doing that dance where they crouch, fold their arms and kick… all at the same time. Death by vodka in an old Cossack village. It has drama and romance.

In Britain, which excels in such things, you could star in your very own customised reality TV show which could be called Suicide Big Brother. This would be an endless production running throughout the year in which terminally ill people would undertake bizarre tasks and interact with each other.

Viewers would be asked to vote off the most unsympathetic character each week and these individuals would be directed into a room where their loved ones would be waiting with Terry Pratchett. Then they would partake of a cheeky wee death cocktail knowing that they had made an important contribution to light entertainment. There would be an endless supply of replacements because the government would give tax allowances to the families of "volunteers".

In Scotland, it would be easy. Simply take your pick of the 30 or so deprived urban housing schemes that our governments have long neglected. And watch transfixed as your life expectancy diminishes before your loving family's eyes.
Mae gwneud hwyl o senario mor ddwys yn addas iawn o ystyried ei ymgais flaenorol i hawlio'r tir uchel moesol, dw i'n siwr byddech yn cytyno. Sut mae'r dyn yn cael gwneud bywoliaeth o gyhoeddi'r fath gasineb, tybed?

No comments:

Post a Comment