06/06/2011

Pam fod angen cynadleddau anffyddiaeth

Cynhaliwyd Cynhadledd Ewropeaidd yr Anffyddwyr yn Nulyn y penwythnos yma. Bydd rhai pobl weithiau'n cellwair a gofyn beth yn union a drafodir yn y fath beth. "Does dim duw". "Na, cytuno". "Ok, paned?"

Wel. Dyma bwt bach o fideo o'r gynhadledd yn esbonio pam fod cynnal y fath bethau mor bwysig. Mae hefyd yn egluro pam bod cyhuddo anffyddwyr o fod yn drahaus mor ddiawledig o chwerthinllyd.Joio. Swn i'n ystyried mynychu rhwybeth fel hyn rhyw dro a dweud y gwir.

No comments:

Post a Comment