30/09/2012

Cableddwch yn llon

Mae Diwrnod Rhyngwladol Cabledd wedi cyrraedd unwaith eto. Bydd rhai'n cwestiynu pwrpas neu ddoethineb cynnal y fath ddiwrnod, ond dylai helynt yr wythnosau diwethaf atgoffa pawb bod cableddu'n aml a swnllyd yn weithred mor hanfodol ag erioed. Yn fwy na hynny, mae'r Gynhrair Arabaidd wrthi eto'n mynnu bod angen gwahardd sarhau crefydd. Yr unig ateb posibl i hynny yw mwy o sarhad.

Dathlais Ddiwrnod Gwneud Llun o Mohammed yn gynharach yn y flwyddyn trwy lunio'r isod yn frysiog:
Wrth gwrs, mae islam yn mynnu bod creu delwedd o Mohammed o gwbl - hyd yn oed un parchus - yn weithred gableddus. Mae malu cachu gwarthus y Gynghrair yn gofyn am rywbeth dipyn llai chwaethus, fodd bynnag. Yn anffodus, rwy'n rhy ddiog ac annhalentog i geisio gwella ar yr uchod, felly ceisiwch ei ddychmygu'n bwyta paced o ham neu rywbeth.

Rwyf am fanteisio ar y cyfle hefyd i ail-bostio'r gân yma gan Tim Minchin:


Nid bod angen esgus.

1 comment: