02/01/2014

Ystadegau'r flwyddyn

I unrhyw un sydd â diddordeb, dyma ffigurau ymwelwyr y blog yn ystod 2013 (cliciwch i'w gwneud yn fwy):
Mae hyn dipyn yn llai na'r niferoedd cyfatebol ar gyfer 2012:
Mae yna reswm digon amlwg am hynny: roedd y blog ychydig yn llai prysur yn 2013 nag yn y flwyddyn gynt. Rwy'n bwriadu cywiro hynny yn 2014. Blwyddyn newydd dda!

No comments:

Post a Comment