19/01/2015

Cwestiwn bach ynghylch sarhau'r proffwyd Mohamed

Gofynnais y cwestiwn hwn ar Twitter yn gynharach, ond gan na thalodd unrhyw un sylw (och a gwae), dyma'i ail-adrodd fan hyn:

A ddylid gwahardd cyhoeddiad sy'n cynnwys disgrifiadau pornograffig iawn o Fohamed yn cael ei arteithio'n Uffern?

Dyma ddyfyniad:
Roedd wedi'i rwygo ar agor, o'i ên yr holl ffordd lawr at y twll lle mae'n rhechu. Roedd ei berfedd yn hongian rhwng ei goesau, yn arddangos ei organnau, gan gynnwys y sach sy'n troi beth bynnag aiff lawr ei lwnc mewn i gachu.
(Peidiwch â thwyllo a chwilio am y ffynhonnell. Os nad oedd y cyd-destun yn bwysig yn achos Charlie Hebdo, nid yw'n bwysig fan hyn chwaith).

Os nad ydych yn credu y dylai cyhoeddi rhywbeth fel hyn fod yn anghyfreithlon, fel y cyfryw, ydych chi efallai o'r farn y dylai cyhoeddwyr ymatal rhag gwneud, fel arwydd o barch tuag at y proffwyd a'r holl bobl sy'n ei fawrygu? Mae'r disgrifiad uchod yn sicr yn fwy gwawdiol o lawer na chartŵn clawr diweddaraf Charlie Hebdo.

Mae'n debygol eich bod yn synhwyro trap o fath fan hyn. Digon teg. Inferno gan Dante yw'r testun. Pery mewn print. A ddylid canslo'r argraffiad nesaf, rhag ofn? Cwestiwn didwyll.

No comments:

Post a Comment